Bowlingens olika delar

Bowlingens mjuka beståndsdelar – del 2

En annan sak som är viktig med bowling är gemenskapen. Det är inte en lagsport som exempelvis fotboll eller ishockey. Men det är ändå en aktivitet man gör tillsammans, ofta med nära och kära. Njut av detta, stanna upp och ta in att ni faktiskt gör detta tillsammans.

Människan är skapad för att vara i relation till andra människor. På många sätt håller vi på att tappa bort detta. Där är denna typ av aktiviteter så viktig. Roliga aktiviteter utförda tillsammans bryter ned barriärer och skapar gemenskap. Det kan gälla familjerelationer likväl som arbetsrelationer.

Så att ta tillvara på gemenskapen är viktigt. “Let’s dance”-deltagarna Kristin Kaspersen och Magdalena Forsberg framhåller gemenskapen som något av det främsta när de reflekterar över sin tid i programmet. Detta vittnar om att gemenskap är något viktigt för oss människor.

Även om bowling och dans är vitt skilda aktiviteter, så är det ändå något man gör tillsammans. Det skapar gemenskap, vilket är en viktig grogrund för att skapa goda relationer. Gemenskap kan också vara en god grogrund för att reparera relationer som kanske har varit eller är mindre bra. Om inte annat så kanske bowling kan ge en stunds fredad zon, en stund där man släpper eventuella meningsskiljaktigheter och fokuserar på en gemensam trevlig aktivitet. Alla människor behöver lite andrum.

Bowling och liknande aktiviteter är också en aktivitet som kan vara bra för nyanlända svenskar. Aktiviteter som fokuserar på vad som ska göras, mer än att man måste kunna tala på ett korrekt sätt, är avdramatiserande. Det kan dessutom hjälpa människor att förstå och kommunicera även i de fall där språkförbistring är ett faktum.

Man ska inte ringakta värdet av till synes enkla aktiviteter som bowling, och vad det kan göra mellan människor. Det bryter murar och möjliggör äkta möten och god dialog.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

bard