• Bowling för träning

    Teambuilding på bowlingbanan

    Det finns många saker som är av vikt för att ett team ska fungera bra. En av dessa är grundförutsättningarna som fanns när teamet skapades. Varför skapades teamet och vad är dess syfte? Vilka ingår i teamet och vilka är…

bard