• Bowlingens olika delar

    Bowlingklotet

    Det är några olika tillbehör som behövs för att man ska kunna spela bowling. Det kanske viktigaste och mest avgörande är bowlingklotet. Det är ju det

  • Bowlingens olika delar

    Bowlingskor

    Bowling kräver en viss typ av skor. På de flesta bowlinghallar får man låna ett par sådana. Detta fungerar ytterligt så länge man endast bowlar för nö