• Bowling för träning

    Bowling som familjeaktivitet

    Bowling har länge varit en sport eller hobby som har intresserat många människor. Till en början utövades bowling främst som sport, där man var med i en förening eller klubb och bowlade tillsammans. Idag kan vem som helst, när som…

bard